DENEMELER
avatar
25 Mart 2021
82 gösterim

HER RAMAZAN BAHARLA GELİR / Emre KOÇ

“Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil” demişler. Zamanın dişlisini tutup insanı biraz olsun yavaşlatarak onu düşünmeye ve iç dünyasına dönmeye sevk eden muayyenlikler vardır. Bazen yol acı bir trafik kazasını hatırlatır. Sevgilinin çimen yeşili gözlerinde kıpırdayan kısık, mahrem ve emanet bakışları hâkezâ… Bahar evren ...avatar
22 Mart 2021
200 gösterim

BAŞLARKEN / RECEP ŞEN / GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Merhaba sevgili okur! Ol deyince olduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran Yüce Allah’ın adıyla başlayalım söze. Gergef Edebiyat Dergisi olarak ilk sözümüz böyle başlasın. Edep ve edebiyatı önceleyerek çıktık bu gönül yolculuğuna. Çilesi çekilmemiş, kuru iddialarla dolu malayani sözlerin gürültü kirliliğine bürü ...avatar
22 Mart 2021
81 gösterim

YUNUS EMRE’DE “YENİ BAHAR” / Mustafa ÖZÇELİK

NUTK-I ŞERİF

Bu dem yüzüm süreduram her dem ayım yeni doğar

Her dem bayramdurur bana yazım kışım yeni bahar

 

Benim ayım ışığına bulutlar gö ...avatar
22 Mart 2021
73 gösterim

“KIŞ ÇIKACAK ERDİ BAHAR” / Recep ŞEN /Genel Yayın Yönetmeni

Sevgili dostlar, ikinci sayımızla karşınızda olmanın sevinci içindeyiz. Şükürler olsun gönlümüzdeki hayali gerçekleştirme fırsatı veren Rabbimize.

İlk sayımızın ardından gelen olumlu tepkiler ve sizlerin destekleriyle gönül dilimizi konuşturmaya gayret ederek yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Bu sayımız için e-posta kutumuza çok ...avatar
22 Mart 2021
75 gösterim

HALLERDEN BİR HALDİR İLKBAHAR / Ramiz AYDIN

İnsan, kâinat ve hakikat hallerden ibarettir.

Yaşamayı hak ettiğimiz hayat da bir ahval demetidir.

Ahvalden anlamaktır hayatın hakikatlerini anlamak, hayatın hallerini anlamak insan hallerini anlamanın da yollarındandır.

Ahvalin esrarına ermek olgunluk, olgunluk ruhun dinginliğidir.avatar
22 Mart 2021
65 gösterim

ÜMİT VARDAN ÖTEDİR / Kemal ÖZAYDIN

Bahar muştusu, zerreden kürreye inceden bir kıpırdanma ile telaşsız, acelesiz, içinde sekine barındıran, ne yaptığını bilen, hedefi belli, mutlak kudrete boyun eğmenin verdiği hazla, baş gözü ile gör(e)mediğine inan(a)mayanlara inat ilk yaratılışı da, yeniden doğuşu da ve sonsuzluğu kuşatan rahmeti de, müjdeleri de, ümidi de haykırır durur.

Bu hercümer& ...avatar
22 Mart 2021
41 gösterim

VAZGEÇMEKTEN VAZGEÇ / AKİF EMRE İBRAHİMOĞLU

Seleften bir zat çarşıya gider. Ahaliye bakar, dünya geçimiyle hercümerç olmuş kişioğlunun ahvalini gözlemeye koyulur. Derken bir buz satıcısı takılır gözüne. Buz satıcısı maişetini kazanmak için çabalamaktadır. "Sermayesi azalan bu adama acıyın! Sermayesi eriyen bu adama acıyın!" diyerek emeğini satıp helal kazancını temin etmeye çalışmaktadır. Bunun üzerin ...avatar
22 Mart 2021
78 gösterim

BAHARA SORSAN / Ebru TOKA

Yeryüzü, diğer mevsimleri gibi baharını da göstermişti. Aşina olmuştuk yıl içinde gelişlerine ve gidişlerine. Dünya dönerken yolda karşılaştığı olayları bize yansıtarak, insan denen varlığın mevsimlerine de şahit olmuştu. İnsan her mevsimi içinde yaşar, yeryüzü gibi değildir. Ama orada ne yaşarsa dışına da o taşarmış. İşte bazıları da toprağın altında yüreğini unutmuştu ...avatar
22 Mart 2021
41 gösterim

ŞEYH GÂLİB VE BAHARA DAİR BİRKAÇ SÖZ / Mustafa Erhan AK

Zannetme ki şöyle böyle bir söz

Gel sen dahi söyle böyle bir söz

Şeyh Gâlib

Altı yüz yıllık köklü bir birikime sahip olan Divan edebiyatı, edebi geleneklerimiz arasında bünyesinde belirli kura ...avatar
22 Mart 2021
43 gösterim

İÇİMİZDEKİ KAFDAĞI’NA YOLCULUK / Ahmet SEZGİN

Feridüddin Attar’ın yazdığı, Gülşehrî’nin de tercümesiyle birlikte şerh ettiği “Kuşların Dili” anlamına gelen “Mantıku't-Tayr” isimli eseri duymuşsunuzdur. Bir Doğu klasiği olan bu eserde anlatılan meşhur kıssadan çok şeyler çıkarıp alabileceğimize inanıyorum.

Kuşlar diyarında işler yolunda gitmeyince huzursuzluk hâ ...